PRODUKTY

ELEKTROÚDRŽBA

SAPA - samovulkanizační páska

SAPA se používá v údržbě, opravárenství a výrobě. Je určena ke spojování, opravám a utěsňování široké palety rozvodových a silových kabelů až do 46kV. Používá se i pro ochranu a zamezení koroze na železných trubkách a svárech.
SAPA vytváří vodotěsné spoje s plastovými izolacemi, objímkami, trubkami. Výborně chrání elektrické součásti proti vodě a povětrnostním vlivům a má široké využití při vodo-instalačních pracích díky své odolnosti a těsnosti proti vodě.

Balení: 19mm x 10m, 25mm x 10m, 38mm x 10m
Ke stažení: Technický list

TESHAT - teplem smrštitelná hadice

TESHAT je speciální teplem smrštitelná hadice a trubice, buď jednoduchá bez lepidla, nebo dvouvrstvá s vnější ochranou a vnitřní lepící vrstvou, určená k vodotěsné ochraně různých materiálů, součástí, přičemž dokonale kopíruje jakýkoliv tvar.
TESHAT má především využití při elektroaplikacích, uplatnění však najde i v jiných oblastech výroby a průmyslu. Slouží jako výborná izolace a ochrana vodičů, elektrosoučástí, kabelových spojek, svorek vodičů, spojovacích svorek, kabelů motorů pracujících pod vodou. Má rovněž velmi široké uplatnění v automobilovém průmyslu při ochraně stávajících spojů, koncovek, namáhaných svorek a kabelů, tak i při vytváření nových spojů. Rovněž se může využít při provizorních opravách hadic nebo potrubí s mírným tlakovým zatížením.

Balení: 1m, 1.2m, u některých druhů i 40m
Ke stažení: Technický list

UMIZOR - univerzální mazací izolátor

UMIZOR je nepostradatelným pomocníkem při opravách a údržbě ve všech dílnách a díky svým schopnostem dokáže nahradit funkce několika výroků najednou.
UMIZOR se používá všude tam, kde dochází k přímému kontaktu s vodou. Je určen k ošetření elektrických kabelů, zapalovacích zařízení, dopravních prostředků apod. Mimořádné vodoodpudivé účinky, mazací a pronikací schopnosti jej předurčují k zamezování zkratů, plíživých proudů v elektrických zařízeních. Dlouhodobě chrání před zareznutím a oxidací. Uplatní se při mazání jemné mechaniky a je možné ho použít k uvolňování zkorodovaných nebo pevně dotažených šroubů a spojů. Zabraňuje korozi a oxidaci všech elektrických zařízení. Umožňuje start mokrých motorů a zvlhlých elektrozařízení. Používá se k mazání zámků, jemné mechaniky, kloubových zařízení, přesných nástrojů, kancelářské techniky.

Balení: 400 ml
Ke stažení: Technický list


Zpět na produkty


                   Copyright 2010